Bilişim İhtisas Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : Derneğin adı “Bilişim İhtisas Derneği”dir. Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- 1- Bilişim ve bilgiişlem mesleklerinin her cihetten tahkim, tanzim, tadil ve tekmil meselelerini çalışmak ve o meselelere vazifeli […]

Read More Bilişim İhtisas Derneği Tüzüğü