İşletmelerin ve Sektörlerin Enformatik Evrimde Yetkinlikleri Hakkında

“Enformatik Şeyler” dün ya meşgale/tasarruf yahut alet-edevat kıyafetinde tebarüz ederdi. Bugün iki cihetin birleştiğine şahit oluyoruz. Dünkü günde… bir usturlap, pusula, cetvel, harita, saat, matbaa gibi nice eşyayı düşünün bu hükmü teyit edeceksiniz. Yine dünkü günün rakam, imla, defter kitap, rehber, reçete gibi tasavvurlara yarayışlı olanından tutun demin zikrettiğimiz ameliyeye yarayışlı olanına kadar nice icat […]

Read More İşletmelerin ve Sektörlerin Enformatik Evrimde Yetkinlikleri Hakkında

Bilişim İhtisas Derneği Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı : Derneğin adı “Bilişim İhtisas Derneği”dir. Derneğin Merkezi: İstanbul’dadır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- 1- Bilişim ve bilgiişlem mesleklerinin her cihetten tahkim, tanzim, tadil ve tekmil meselelerini çalışmak ve o meselelere vazifeli […]

Read More Bilişim İhtisas Derneği Tüzüğü